What to do when grub os-prober fails to detect Windows

 1. Find out your Windows partitions UUID
  $ sudo blkid /dev/sda2
 2. Add a custom entry to /etc/grub.d/40_custom
  menuentry "Windows" --class windows --class os {
    insmod ntfs
    search --no-floppy --set=root --fs-uuid <UUID>
    ntldr /bootmgr
  }

  Replace <UUID> with UUID in step 1.

 3. Update your grub config
  $ sudo update-grub
  
  or
  
  $ sudo grub-mkconfig > /boot/grub/grub.cfg

Postfix byta ut trasig avsändaradress i mailkö

Så, jag, erhm, ”glömde” ändra avsändaradress på en av våra servrar häromdagen vilket resulterade i en massa post på e-postservern som lagda på kö eftersom avsändande domän inte existerade. Här är hur jag ordnade det.

Först, skapade jag en map fil där du anger den adressen du vill byta ut mot den korrekta adressen som så:

vim /etc/postfix/sender_canonical
sender@oldomain.nx  sender@newexistingdomain.com

kör

postmap /etc/postfix/sender_canonical

lägg sedan till följande i /etc/postfix/main.cf

sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical

efter det, ladda om postfix

service postfix reload

köa om alla köade mail (eller använd -i för att köa om ett specifict id)

postqueue -f

sen kan du flusha kön om du inte vill vänta

postfix flush

och det var det! Nu kommer alla mail som hade den felaktiga avsändardomänen skickas iväg!

Spara/återskapa körande Vagrant burkar vid avstängning/uppstart

Ett simpelt script som avslutar körande Vagrant burkar vid avstängning av din dator.

#!/bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     something warm and fuzzy 
# Required-Start:  vboxdrv
# Required-Stop:   vboxdrv
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: starts suspended vagrant boxes and suspends running vagrant boxes
# Description:    
### END INIT INFO

# presumably only users with valid login shells are running vagrant boxes
validShells=$(cat /etc/shells | grep -v "#" | sed ':a;N;$!ba;s/\n/|/g')
userList=$(grep -E "$validShells" /etc/passwd | awk -F ':' ' { print $1 } ' | tr "\\n" " ")

case $1 in
 start)
  # loop thru every user
  for user in $userList; do
   # loop thru users suspended boxes
   for vm in $(su -c "vagrant global-status" $user 2>/dev/null | grep saved | awk ' { print $5 } '); do
    cd $vm >/dev/null
    su -c "vagrant up" $user
    su -c "vagrant status" $user > /dev/null # update global-status cache
   done
  done
 ;;
 stop)
  for user in $userList; do
   for vm in $(su -c "vagrant global-status" $user 2>/dev/null | grep running | awk ' { print $5 } '); do
    cd $vm > /dev/null
    su -c "vagrant suspend" $user
    su -c "vagrant status" $user > /dev/null # update global-status cache
   done
  done
 ;;
 status)
  for user in $userList; do
   echo "$user's vagrant box status"
   echo "------------------------------------------------------------------------"
   su -c "vagrant global-status 2> /dev/null" $user
   echo
   echo
  done
 ;;
 *)
  echo "Usage: $0 {start|stop|status}" >&2
  exit 1
 ;;
esac

exit 0

Installera med:

Redigera /etc/init.d/vagrant-boxes och klistra in ovanstående (eller ladda ner filen här). Sen kör du:

# update-rc.d vagrant-boxes defaults 99 01

99 är sekvensnumret, måste vara högre än det du har för Virtualbox (som använder 20, vilket är standard). Fungerar det exempelvis att spara boxarna vid avstängning men de inte startas igen vid start, dubbelkolla denna siffran. Andra siffran är i vilken ordning när du stänger av datorn, så 01 betyder att det är det första den gör (vilket kan vara bra).

LibreOffice blanka utskrifter

Fick en kvart över på jobbet (läs 45 minuter) att ta tag i ett problem jag haft länge; nämligen att det inte gick att skriva ut från något av LibreOffice programmen.

Problemet yttrade sig i att utskriften startade, men inget kom ut förutom en blank sida. Körde man testsidor i CUPS skrev den ut och andra program fungerade finemang.

Lösningen på problemet fram till nu har varit att först skapa en PDF i LibreOffice och sen skriva ut den med Okular i KDE. Extremt bökigt, men eftersom jag så sälla skriver ut något har jag levt med det.

Ända tills… jag bytte skrivarspråk i LibreOffice från PDF till PostScript Nivå 3.

Kruxet är att du måste göra det som admin genom att köra:

sudo /usr/lib/libreoffice/program/spadmin

annars måste du ändra skrivarinställningar för varje dokument du vill skriva ut.

spadmin

Lås upp dina SSH nycklar när du loggar in i KDE

Ett smart sätt att hantera dina SSH nycklar är att låsa upp dom när du loggar in på din dator.

Om du känner dig modig, kan du använda KDE wallet i symfoni med ssh-agent och lagra ditt lösenord för att låsa upp dina SSH-nycklar i KDE wallet och på så vis låsa upp dina nycklar när du loggar in på din dator.

Givetvis går detta att göra med andra skrivbordsmiljöer, men beskrivningen här är för KDE och borde fungera på alla Ubuntu distributioner.

Om du inte redan har en ssh nyckel med lösenord, börja med att generera en sådan.

[ogg@intel ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ogg/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ogg/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ogg/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ogg/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
da:ln:ix:ge:ek:sf:or:hi:re:ca:ll:02:43:24:95:00 ogg@intel
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|         |
|  :::::::::  |
|  :+:  :+:  |
|  +:+  +:+  |
|  +#+  +:+  |
|  +#+  +#+  |
|  #+#  #+#  |
|  #########  |
|         |
+-----------------+

Skriv ett riktigt bra krångligt lösenord.

När du är klar med det, installera ksshaskpass

apt-get install ksshaskpass

Efter det skapar vi ett litet script som kör ksskaskpass vid inloggning:

cat >~/.kde/Autostart/ssh-add.sh <<_EOT_
#!/bin/sh
export SSH_ASKPASS=/usr/bin/ksshaskpass
ssh-add </dev/null
_EOT_
chmod +x ~/.kde/Autostart/ssh-add.sh

Klart!

Logga ur KDE, logga in igen, ksskaskpass kommer ploppa upp och be dig låsa upp din nyckel, bockar du i ”Spara lösenord” så sparas det i din KDE wallet och du behöver aldrig mera skriva in ditt lösenord för att låsa upp din SSH nyckel utan den låses upp när du loggar in i KDE.

UTF-8 FreeBSD

Efter att ha kört Linux sen -94 har jag börjat prova lite mer FreeBSD.

Här följer info hur man får fart på UTF-8 och svenska tecken när du ssh:ar till din burk.

vi /etc/login.conf

lägg till:

swedish|Swedish Users Accounts:\
:charset=UTF-8:\
:lang=en_US.UTF-8:\
:tc=default:

spara, sen kör:

# cap_mkdb /etc/login.conf

sen lägger du till ”swedish” för din/de användare som skall ha det med:

# vipw

exempel:

bengt:$6$5dOZCAFvAFTAeKoU$E58SIMb9YWuuCVNUcb73cTm7y8JV33klhPgVNEH3EjMkp2K3V/NgKZjeMXvrQU294FdhgzG0UAos2HXIHgAIQ.:1000:1000:swedish:0:0:Bengt Bengtsson:/home/bengt:/bin/sh

Eclipse Shortcuts OS X

Mer frustration.

Provade först ändra ”Programkortkommandon” för att få till typ SHIFT DELETE för att kopiera, SHIFT INSERT för att klistra in osv etc. Men, det visade sig bara fungera fram till jag försökte mappa om Undo och Redo i Eclipse.

Insåg det inte själv först, men tydligen så använder jag oftare SHIFT+DELETE, CTRL/SHIFT+INSERT än CTRL-X/C/V.

Efter att ha svurit lite för mig själv upptäckte jag att Eclipse själv har en rätt kompetent kortkommando lista och lyckades få till alla kommandon (iaf de jag använder mest) att fungera som i Linux.

Filen finns att hämta här.

Olle Swedish

Började köra OS X på burken på jobbet och slutade med att köpa hårdvara för att bygga en Hackintosh att ha hemma också.

Eftersom jag numer spenderar dagarna att programmera var det minst sagt frustrerande att vänja sig vid Mac’s (enligt mig, men säkert jättelogiska om man pratar med nån Apple fanboy) mystiska keyboard layout.

Till saken hör att när jag programmerar på jobbet kör jag med ett Das Keyboard, utan tecken, helt svart alltså. Som det ska va. För jag har inte tittat på tangentbordet när jag skriver sen, ja, evigheter.

Hursomhelst. Har lyckats skapa en layout som iaf har ! ” # % & / ( ) = ? ` ´ @ £ $ { [ ] } \ < och > på ”rätt” ställe. Vilket kan va bra när man programmerar.

Det jag saknar nu är bara typ att kunna typ hoppa mellan ord genom att hålla nere CTRL och sen höger/vänster och trycka CTRL HOME/END för att gå längst upp/ner.

Men, programmeringen går iaf lite bättre när måsvingarna är på rätt ställe.

Ladda ner, packa upp till ~/Library/Keyboard Layouts/, ställ in under ”System Inställningar”, ”Tangentbord” och ”Inmatningskällor”. Sen kan du söka på ”Olle Swedish” och kryssa i.

Nuff said, start coding!

GroggShark 0.1.5

Kul å koda.

Betat av en av fuktionerna jag saknade. Nu går det att minimera programmet till systray.

Ladda ner här:

groggshark_0.1.5_all.deb

Källkod:

groggshark_0.1.5.tar.gz

Licens: The GLL 0.1

http://lunduke.com/?p=2914

Framåt å bakåt knapparna buggar ganska rejält märker jag. Mitt i natten nu, får fixa det imorgon!

Edit: Hittade precis Fogger. Check it out. Typ samma sak fast lite mer avancerat men saknar en av mina funktioner, nämligen minimera till systray.

http://www.omgubuntu.co.uk/2012/07/fogger-aims-to-bring-integrated-web-apps-to-ubuntu