UTF-8 FreeBSD

Efter att ha kört Linux sen -94 har jag börjat prova lite mer FreeBSD.

Här följer info hur man får fart på UTF-8 och svenska tecken när du ssh:ar till din burk.

vi /etc/login.conf

lägg till:

swedish|Swedish Users Accounts:\
:charset=UTF-8:\
:lang=en_US.UTF-8:\
:tc=default:

spara, sen kör:

# cap_mkdb /etc/login.conf

sen lägger du till ”swedish” för din/de användare som skall ha det med:

# vipw

exempel:

bengt:$6$5dOZCAFvAFTAeKoU$E58SIMb9YWuuCVNUcb73cTm7y8JV33klhPgVNEH3EjMkp2K3V/NgKZjeMXvrQU294FdhgzG0UAos2HXIHgAIQ.:1000:1000:swedish:0:0:Bengt Bengtsson:/home/bengt:/bin/sh