Postfix byta ut trasig avsändaradress i mailkö

Så, jag, erhm, ”glömde” ändra avsändaradress på en av våra servrar häromdagen vilket resulterade i en massa post på e-postservern som lagda på kö eftersom avsändande domän inte existerade. Här är hur jag ordnade det.

Först, skapade jag en map fil där du anger den adressen du vill byta ut mot den korrekta adressen som så:

vim /etc/postfix/sender_canonical
sender@oldomain.nx  sender@newexistingdomain.com

kör

postmap /etc/postfix/sender_canonical

lägg sedan till följande i /etc/postfix/main.cf

sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical

efter det, ladda om postfix

service postfix reload

köa om alla köade mail (eller använd -i för att köa om ett specifict id)

postqueue -f

sen kan du flusha kön om du inte vill vänta

postfix flush

och det var det! Nu kommer alla mail som hade den felaktiga avsändardomänen skickas iväg!

Postfix fix wrong sender address

So, I, ahem, ”forgot” to change sender address on one of our servers the other day which resulted in a bunch of undeliverable mails on the mailserver which got rejected because the sender domain didn’t exist anymore. This is how I fixed it.

First, I created a map file in which you map out the old wrong address and the new shiny working one as such:

vim /etc/postfix/sender_canonical
sender@oldomain.nx  sender@newexistingdomain.com

run

postmap /etc/postfix/sender_canonical

then add following line to /etc/postfix/main.cf

sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical

after that reload postfix config

service postfix reload

requeue all deferred mails (or use -i to requeue specific id)

postqueue -f

then you can flush the queue if you don’t want to wait

postfix flush

and voila! Now all old mails that were ”stuck” should be delivered successfully!