LibreOffice blanka utskrifter

Fick en kvart över på jobbet (läs 45 minuter) att ta tag i ett problem jag haft länge; nämligen att det inte gick att skriva ut från något av LibreOffice programmen.

Problemet yttrade sig i att utskriften startade, men inget kom ut förutom en blank sida. Körde man testsidor i CUPS skrev den ut och andra program fungerade finemang.

Lösningen på problemet fram till nu har varit att först skapa en PDF i LibreOffice och sen skriva ut den med Okular i KDE. Extremt bökigt, men eftersom jag så sälla skriver ut något har jag levt med det.

Ända tills… jag bytte skrivarspråk i LibreOffice från PDF till PostScript Nivå 3.

Kruxet är att du måste göra det som admin genom att köra:

sudo /usr/lib/libreoffice/program/spadmin

annars måste du ändra skrivarinställningar för varje dokument du vill skriva ut.

spadmin

Lås upp dina SSH nycklar när du loggar in i KDE

Ett smart sätt att hantera dina SSH nycklar är att låsa upp dom när du loggar in på din dator.

Om du känner dig modig, kan du använda KDE wallet i symfoni med ssh-agent och lagra ditt lösenord för att låsa upp dina SSH-nycklar i KDE wallet och på så vis låsa upp dina nycklar när du loggar in på din dator.

Givetvis går detta att göra med andra skrivbordsmiljöer, men beskrivningen här är för KDE och borde fungera på alla Ubuntu distributioner.

Om du inte redan har en ssh nyckel med lösenord, börja med att generera en sådan.

[ogg@intel ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ogg/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ogg/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ogg/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ogg/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
da:ln:ix:ge:ek:sf:or:hi:re:ca:ll:02:43:24:95:00 ogg@intel
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|         |
|  :::::::::  |
|  :+:  :+:  |
|  +:+  +:+  |
|  +#+  +:+  |
|  +#+  +#+  |
|  #+#  #+#  |
|  #########  |
|         |
+-----------------+

Skriv ett riktigt bra krångligt lösenord.

När du är klar med det, installera ksshaskpass

apt-get install ksshaskpass

Efter det skapar vi ett litet script som kör ksskaskpass vid inloggning:

cat >~/.kde/Autostart/ssh-add.sh <<_EOT_
#!/bin/sh
export SSH_ASKPASS=/usr/bin/ksshaskpass
ssh-add </dev/null
_EOT_
chmod +x ~/.kde/Autostart/ssh-add.sh

Klart!

Logga ur KDE, logga in igen, ksskaskpass kommer ploppa upp och be dig låsa upp din nyckel, bockar du i ”Spara lösenord” så sparas det i din KDE wallet och du behöver aldrig mera skriva in ditt lösenord för att låsa upp din SSH nyckel utan den låses upp när du loggar in i KDE.